İstanbul Designer

 

Excel Hata Mesajları ve Anlamları

Hata Mesajı: #### 

Anlamı: Hücre genişliği hücredeki değeri göstermeye yetmiyor. Sütun başlığına çift tıklayarak otomatik olarak genişletebilirsiniz.

Hata Mesajı: #AD?

Anlamı: Bir formülde tanımlanmamış bir grup veya hücre adı kullanıyorsunuz.

Hata Mesajı: #BAŞV! 

Anlamı: Formülünüzde artık olmayan bir hücreye başvuru yapılmış. 

Hata Mesajı: #BOŞ! 

Anlamı: Birbirine dokunmayan hücreleri bir grup olarak belirtiyorsunuz

Hata Mesajı: #BÖL/0!

Anlamı: Sayıyı sıfıra bölme hatası, Sayı sıfıra bölünmez, tanımsız.

Hata Mesajı: #DEĞER! 

Anlamı: Formülünüzde bir metni işlem maksadıyla kullanıyorsunuz veya yanlış tür değişen kullanmak istiyorsunuz. Bu hata formül otomatik düzelt komutunun formülü düzeltemediği durumlarda da ortaya çıkar.

Hata Mesajı: #SAYI! 

Anlamı: Bir formüldeki veya fonksiyondaki bir sayı geçerli değil; ya da Excel formülde kullanacağı bir sayıyı henüz hesaplamış değil.

Hata Mesajı: #YOK 

Anlamı: Bir değer, bir işlevde veya formülde herhangi bir sebeple kullanılamıyorsa ortaya çıkar.

 

Örnek Excel Hata Mesajları ve Çözümleri Çalışması

HÜCRE 1 HÜCRE 2 FORMÜL HATA MESAJI HATA NEDENİ ÇÖZÜM
7 6  =A2/B2 ########## İşlem sonucunun hücreye sığmaması Hücre sütun genişliği artırılarak sonucun hücreye sığması sağlanır.
8 0  =A3/B3 #SAYI/0! Sıfıra bölme hatası. Bölem işleminde payda kısmı kontrol edilerek durum düzeltilebilir.
10 2 20 #AD? Formül ya da içeriğindeki hücre adının yanlış yazılması hatası. Formül adı ya da içerisindeki hücre adları kontrol edilerek hatalar düzeltilebilir.
5 Ayşe  =A5+B5 #DEĞER! Formül sonucunda geçersiz bir değer elde edilmesi hatası. Formül içerisindeki hücre değerleri ve yapılan işlem kontrol edilerek düzeltiliebilir.
10  sayfa3!C5  =10+sayfa3!C5 #BAŞV! Formül içerisinde kullanılan hücrelerden biri ya da birden fazlasına başvurulduğunda bir değer dönmemesi ve dolayısıyla başvuru hatasıdır. Formül içerisinde kullanılan/başvurulan hücreler kontrol edilerek hücre değerlerinin varolup olmadıkları teyit edilerek sorun giderilir.
11 2  =DÜŞEYARA(555;B2:C6;2;YANLIŞ) #YOK İşlem sonucunda elde edilecek bir değer bulunamadığında verilen sonuç yok hatasıdır. İşlem adımlarında aranan/hesaplanan değerin varolup olmadığı kontrol edilerek sorun giderilebilir.

İlginizi Çekebilir!

İstanbul Designer

istanbul designer admin

1996 yılından itibaren Elektrik-Elektronik, Bilgisayar donanımı ve yazılımı konularında lise eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında 2000-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde çeşitli programlama dilleri ile Uzaktan Eğitim Yöntemleri eğitimleri almış bunların üzerine farklı sektörlere hitap eden eğitim yazılımları ve uzaktan eğitim projeleri geliştirmiştir. Dünyada ilk …

 

Copyright © 2022 İstanbul Designer | Designed by İstanbulDesigner |

Yukarı Çık